چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
رئیس اداره خدمات دانشجویی

 

رییس اداره خدمات دانشجویی آموزشی دانشکده :  مهندس فرزاد شکوهی

 

مدارج تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت
  • ...
  • ...

         محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

 

پست الکترونیکی: ...